Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Τι σημαίνουν τα αρχικά Α.Π.Ο.Χ.Η.

Η αποχή δεν ήρθε έτσι τυχαία. 

Τα αρχικά Α.Π.Ο.Χ.Η. έχουν ένα κεντρικό εκλογικό σύνθημα, που είναι το εξής:






Aντε

Πηγαίνετε

Ολοι

Χ εστείτε

Ηλίθιοι