Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Στα θρανία η φρουρά του Γιώργου

Να υποθέσουμε ότι μέχρι τώρα ήταν  ανεκπαίδευτοι οι φρουροί του Γιώργου; Γιατί μόλις τώρα τους στέλνουν σε ταχύρυθμα μαθήματα σε θέματα ελέγχου ασφαλείας .

Το φροντιστήριο είναι από τα πιο  μεγάλα στη χώρα , αφού ο Γιώργος δεν έχει τρεις σωματοφύλακες, αλλά είναι περίπου... 160.

Οι εγγραφές άρχισαν.Τα μαθήματα είναι:
 Τεχνικές και διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων (3 ώρες)

- Οπλα, εκρηκτικές ουσίες και συσκευές (2 ώρες)

- Ηλεκτρονικά συστήματα και συσκευές ασφάλειας εγκαταστάσεων (1 ώρα)

- Τεχνικές έρευνας χειραποσκευών, αποσκευών και αναγνώρισης επικινδύνων αντικειμένων σε εξομοιούμενες συνθήκες (12 ώρες)


Τώρα να υποθέσουμε ότι αυτό έγινε , γιατί πέρασε δέμα στα Γραφεία του ΠΑΣΟΚ , που μέσα είχε σφαίρες , όπως έγραψε το ΒΗΜΑ, μάλλον σύμπτωση είναι.

Το φροντιστήριο θα διαρκέσει 14 ώρες και θα το κάνουν οι Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατόπιν, εντολής του υπουργού Υποδομών κ. Ι. Ραγκούση .
Σε άνακοίνωση αναφέρεται ότι  " το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί αδαπάνως για το Δημόσιο από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου" .

Πολύ καλά αναφέρεται το αδαπάνως, αλλά να μαθαίνουμε πόσο κάνουν οι δαπάνες για τα άλλα έξοδα του Γιώργου. Γιατί η ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι για όλους, εκτός για τον πρωθυπουργό.