Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

" Η εκλογή προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα γίνει από τη βάση. Την αμερικάνικη "

ΑΤΑΚΕΣ ΗΜΕΡΑΣ