Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Έκτακτον: Αι τηλεοπτικαί δυνάμεις του ΛΑΟΣ, κατέλαβον τας τηλεοπτικάς οθόνας της χώρας

Ελληνικέ λαέ

Από της 11ης βραδινής της σήμεραν αι  τηλεοπτικαί δυνάμεις του ΛΑΟΣ κατέλαβον τας τηλεοπτικάς οθόνας της χώρας .

Έλληνες, παραδοθείτε. Δεν γλιτώνετε με τίποτα, τον καταιγισμόν εμφανίσεων εκπροσώπων του ΛΑΟΣ.

Εντός ολίγου θα ορκισθεί ο κ. Βορίδης εις τον κύριον Πρετεντέρην, ενώ περιστέριον θα καθίσει εις ώμον Αλεξίου
Παπαχελά.

Ζήτω το Έθνος
Ζήτω το ΛΑΟΣ
Ζήτωσε το τσεκούριον του κ. Βορίδη