Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

" Επιμυκηνσιολόγος - ανορθώσεις χρέους " . Οι 10 ειδικότητες του γιατρού Στρος Καν

-Ωραίο γραφείο Τζορτζ... Εντάξει, μου κάνει!
1. Ευρώ- ωτό - λαρυγγολόγος

2. Ευρωνευροχειρούργος

3. Καρδιολογία- Χρεωκοπία

4. Αναδιάρθωση πέους


5. Ευρωλόγος- δανειολόγος -  νευρολόγος - ψυχίατρος

6 Πυρηνική  Οικονομική Ιατρική

7 ΔουΝουΤουτολόγος Αφροδισιολόγος

8. Μνημονιολόγος

9. Επιμυκηνσιολόγος - ανόρθωση χρέους

10. Έλκος του στομάχου- πείνα του στομάχου