Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Σε ξενοδοχείο XXX μένει ο Στρος Καν

Σε ξενοδοχείο ΧΧΧ μένει ο Τρος Καν.

Άλλαξε το κεντρικό που έμενε για το φόβο επεισοδίων και κανένας δεν ξέρει που μένει εκτός από το pamelouketo.

Μένει σε hotel XXX κατάλληλο για .....


ραντεβουδάκια και ραντεβού πάσης φύσεως. Αλλά και το ΧΧΧ δείχνει τον σριθμό των μνημονίων.