Συμφωνούμε σήμερα για 118η φορά με τους θεσμούς.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Πως παίρνουμε άδεια 5 ετών

Μέχρι πέντε χρόνια η άδεια άνευ αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, από τα δύο χρόνια που ήταν μέχρι τώρα, όπως ανακοινώθηκε.

Πάντως και... 15 χρόνια  να ζητήσεις, πάλι θα την πάρεις αν είναι άνευ αποδοχών. Μάλλον κάτι άλλο θέλουν να πουν με αυτή την απόφαση...

Α, μην το ξεχάσουμε. Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ...
στους δημόσιους υπάλληλους  , να ζητήσουν  με αίτησή τους  τη μείωση των ωρών εργασίας μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε χρόνια..

Πάλι εδώ, αν ζητηθεί   και μείωση ωρών εργασίας 90% άνευ αποδοχών, ευχαρίστως θα δοθεί ...